Chủng loại sản phẩm: Bia Draft. Thành phần: Nước, đại mạch, hoa bia. Bao bì: Đóng trong lon nhôm, 24 lon/thùng carton Hướng dẫn sử dụng: Ngon hơn khi uống lạnh, tốt nhất ở 10 – 15 độ C. Nồng độ cồn: 4.0% v/v Thể tích thực ở 20 độ C : 330 ml Hướng...

Chủng loại sản phẩm: Bia Lager. Thành phần: Nước, đại mạch, hoa bia. Bao bì: Đóng trong lon nhôm, 24 lon/thùng carton Hướng dẫn sử dụng: Ngon hơn khi uống lạnh, tốt nhất ở 10 – 15 độ C. Nồng độ cồn: 4.5% v/v Thể tích thực ở 20 độ C : 330 ml Hướng...

Sản phẩm bia

Bia Gold Star Storm 4.3

Thành phần: Nước, đại mạch, hoa bia. Bao bì: Đóng trong lon nhôm, 24 lon/thùng carton Hướng dẫn sử dụng: Ngon hơn khi uống lạnh, tốt nhất ở 10 – 15 độ C. Nồng độ cồn: 4.3% v/v Thể tích thực ở 20 độ C : 330 ml Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi...